Search
Close this search box.

Primal Rebirth Therapie

Primal Rebirth Therapie is een op het lichaam geörienteerde vorm van (psycho)therapie waarin Innerlijk Kindwerk centraal staat. Door de lichaamsgerichte aanpak ontstaat de gelegenheid om weer opnieuw in contact te komen met jou ware essentie.

Primal, het begin van alles

Primal gaat voor mij persoonlijk over het begin van alles. Je eerste ervaringen hier op aarde, waar je je nog compleet en heel voelde. De fase waarin je je eerste ervaringen in het leven opdeed en de daarbij behorende gevoelens. Dit is een belangrijke periode in je leven waarin zich veelal de wortels bevinden van vragen waar je in je huidige leven tegenaan loopt.

De eerste zes jaar van je leven

Door de ervaringen die we met name in de eerste zes jaar van ons leven op doen, nemen we besluiten over het leven.

Als reactie daarop ontwikkel je strategieën. Hiermee probeer je jezelf te beschermen tegen pijnlijke situaties. Situaties waarin je als kind hulpeloos en machteloos bent.

Deze veelal negatieve overtuigingen zijn vaak de oorzaak van een gevoel van gemis of incompleet zijn. Ook komt het gevoel dat je het leven niet ten volle leeft regelmatig voor. Of je kunt maar niet  ontdekken wat je wilt in het leven.

Jouw innerlijke meisje wat huilt

Jouw overtuigingen over het leven

Met behulp van de technieken uit de Primal Rebirth Therapie onderzoek je welke besluiten jij over jezelf het en het leven hebt genomen. Vaak heb je dat al op jonge leeftijd gedaan, waardoor je je hier niet bewust van bent. Deze overtuigingen over het leven zijn bepalend voor dat wat jij denkt, voelt en doet. 

Vanuit deze overtuigingen heb je ook strategieën ontwikkeld om jezelf als kind te kunnen beschermen. Veel van deze strategieën zijn automatisme geworden. Het kan daarom interessant zijn om te onderzoeken of deze strategie in jouw volwassen leven nog behulpzaam is.

Compassie en levenslust

Wanneer je dat onderzoek aangaat ga je inzien waarom je deze strategieën als kind moest ontwikkelen. Hierdoor groei je zelf-compassie wat helpend is voor het proces van heling. 

Door je bewustzijn op je overtuigingen en daarbij behorende overlevingsstrategieën te vergroten ontstaat er een keuzemogelijkheid. Dat is een belangrijk keerpunt in jouw proces. Want het hebben van een keus geeft ruimte om het anders te gaan doen.

Doordat je je bewust wordt van deze keuzemogelijkheid ontstaat er een gevoel van regie en autonomie. Je kunt nu weer leiderschap nemen over jezelf! En dat brengt je weer in contact  met jouw levenskracht en levenslust.

Innerlijk kind, een metafoor voor ervaringen die je als kind hebt opgedaan en die nog steeds in jou voortleven

Individuele therapie

Gedurende de therapie sessies zul je vanuit je volwassen plek nu, contact maken met jouw Innerlijk Kind. De woorden Innerlijke Kind worden als metafoor gebruikt voor het kind dat je ooit geweest bent.

Innerlijk Kindwerk levert inzicht op in de beschermlagen die je om je heen hebt gebouwd. Ook biedt het jou de mogelijkheid om contact te maken met jouw overtuigingen over jezelf en het leven. Overtuigingen zijn niet hetzelfde als de waarheid. Tijdens een individuele sessie luister ik naast de woorden die je zegt, naar de taal van jouw lichaam. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om jouw waarheid te ontdekken. Voorbij opgelegde waarheden en hieruit voortgekomen strategieën, biedt de lichaamsgerichte aanpak van Primal Rebirth Therapie, je de mogelijkheid om in jouw waarheid geboren te worden.

Werkvormen Primal Rebirth Therapie

Naast Primal Rebirth Therapeut, een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie, ben ik ook geschoold als Lichaamsgericht Trauma therapeut, Energetisch Healer en opsteller.

Lichaam, psyche en energie

In mijn werk als therapeut combineer ik al deze werkvormen. Door te werken met zowel de taal van je lichaam, de psyche, als de beweging en ervaring van energie, zie je zelden. Dat vind ik jammer, wat juist die combinatie is vaak zo helpend en helend.

Tijdens de individuele sessies en in het groepswerk, maak ik gebruik van verschillende technieken:

 • Holistische aanpak: zowel mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch als spiritueel
 • Lichaamswerk: De ervaring in jouw lichaam staat centraal 
 • Polyvagaal Theorie: Het autonome zenuwstelsel vormt de verbinding tussen dat wat je denkt en wat je voelt 
 • Innerlijk Kind Werk: Ontdekken van (onbewuste) overtuigingen en strategieën
 • Energiewerk
 • Adem
 • Bio Energetica
 • Visualisatie
 • ISP: Integral Somatic Psychologie
 • NARM: Neuro Affective Relational Model 

Een overtuiging is een valse waarheid

Overtuigingen zijn valse waarheden die jij bent gaan geloven over jezelf. Deze vaak onbewuste overtuigingen bepalen voor een groot deel de manier waarop jij denkt, wat je voelt en hoe je reageert in jouw dagelijkse leven. 

Primal Rebirth Therapie helpt je om zicht te krijgen op jouw onbewuste overtuigingen. Een combinatie van bovenstaande werkvormen maakt het mogelijk om dat wat je bent gaan geloven om te buigen, waardoor je nieuwe bewegingen kunt gaan maken. 

Ook kun je dat wat zich op cel niveau heeft vastgezet ontladen en ook op energetisch niveau los gaan laten. Zo bevrijd je jezelf uit het verleden waar je nu in vast zit en kun je eigen plek als volwassen vrouw in gaan nemen. 

Primal Rebirth Therapie helpt je om inzicht te krijgen in jouw onbewuste overtuigingen over het leven.

Lichaams- en energiewerk ondersteunen dit proces. Doordat je op verschillende manieren opnieuw contact maakt met je lichaam en je energie en daarmee met jezelf, ontstaat er ruimte om je gevoelswereld te onderzoeken. Je leert de signalen van je lichaam kennen en kan zo gaan ontdekken wat jij werkelijk nodig hebt.

Een helpende combinatie: Lichaams- en energiewerk

Lichaams- en energiewerk ondersteunen dit proces. Doordat je op deze verschillende manieren opnieuw contact maakt met je lichaam en je energie, met jezelf, ontstaat er ruimte om je gevoelswereld te onderzoeken. Je leert de signalen van je lichaam kennen en kan zo gaan ontdekken wat jij werkelijk nodig hebt.

Primal Rebirth Therapie: Een vorm van lichaamsgerichte Psychotherapie

Door gebruik te maken van deze technieken uit de Primal Rebirth Therapie zul je gaan ontdekken en ervaren wie je werkelijk bent. Je wordt je bewust van je innerlijke wijsheid. Rebirth staat voor mij dan ook voor het opnieuw ontwaken in een bewustzijn van heelheid, waarin je kunt ervaren dat alles er al is en het goed is zoals het is.

Inspirerende tekst over Innerlijk Kindwerk

Je verliest je natuurlijke staat van zijn door je ideeën en overtuigingen over hoe je zou moeten zijn, hoe het leven eruit zou moeten zien. Je gevecht met dat wat er is en je dromen en verwachtingen over wat er zou moeten zijn, houden je weg van jezelf. Als het bewustzijn over jezelf groeit, zul je gaan herinneren wie je bent. Deze transformatie van je persoonlijkheid kan in spirituele zin worden opgevat als een proces van herboren worden (rebirth)

Wat is Primal Rebirth Therapie - Samengevat

Primal Rebirth therapie is een holistische therapievorm die het innerlijk kind centraal stelt. Deze therapie die het verhaal van jouw lichaam centraal stelt, biedt je de mogelijkheid om vanuit je krachtbronnen situaties van vroeger opnieuw te beleven en doorleven. Hierdoor kunnen vastgezette energie, emoties en oude denk- en gedragspatronen  worden losgelaten en ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Primal Rebirth Therapie ondersteunt het proces dat je (opnieuw) in contact brengt met je essentie.

Om in contact te komen met herinneringen die gekoppeld zijn aan angst, verdriet en boosheid, maar ook aan vreugde en plezier, maak ik gebruik van diverse technieken. Lichaams- en energiewerk vormen de basis. Waarbij de beweging van jouw autonome zenuwstelsel centraal staat (Polyvagaal Theorie). Door dit te combineren met Innerlijk Kind werk en diverse vormen van Ademtherapie en Rebirthing, Geleide Fantasie en Meditatie zul je weer tot leven komen in jouw natuurlijke vorm van zijn. 

Bij deze vorm van therapie hoef je dus niet op zoek naar de juiste woorden om jezelf uit te leggen, maar creëren we samen de ruimte waarin het verhaal van je lichaam gehoord, gezien en gevoeld kan worden.

Voel je welkom om contact op te nemen voor een gratis kennismakingsgesprek.

Jij hoeft het niet te weten, je lichaam vertelt

Bij deze vorm van therapie hoef je dus niet op zoek naar de juiste woorden om jezelf uit te leggen, maar creëren we samen de ruimte waarin het verhaal van je lichaam gehoord, gezien en gevoeld kan worden.

Heb je al veel innerlijk werk gedaan en merk je dat je eigenlijk geen zin hebt om nog meer therapie sessies te volgen? Kijk dan eens bij één van de groepstrainingen die ik aanbied.

 • Training Vrouw-zijn, met hart ziel💞, waar we in acht trainingsdagen gestructureerd zeven levensthema’s doorlopen. Hierbij maak ik gebruik van zowel lichaams- als energiewerk.
 • Of de Jaargroep: Integreren en Verdiepen. In deze verdiepingsgroep ga je ervaren hoe ontspanning bijdraagt aan integratie van dat wat je op mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch en spiritueel gebied al weet.


Voel je welkom om hierover van gedachten te wisselen tijdens een  gratis kennismakingsgesprek.