Search
Close this search box.
Jaargroep Integreren en Verdiepen

Integreren en Verdiepen: Een Jaargroep voor Vrouwen

 • Heb je al veel innerlijk werk verricht, maar vind je jezelf toch steeds weer terug in een oud patroon?
 • Zorgt dat voor moedeloosheid, verdriet, irritatie of frustratie?
 • Kun je maar niet begrijpen hoe je hier steeds weer in terecht komt?
 • Wil je nu echt de beweging van overleven naar leven maken?
 • Heb je het gevoel dat je er klaar voor bent om jezelf op een diepere laag te ontmoeten?
 • En voel je een verlangen om al die verschillende lagen en dieptes in jou, samen te laten vallen?

Dan is deze jaargroep voor Vrouwen waarin je alles wat je al weet en geleerd hebt gaat integreren en verdiepen, echt iets voor jou!

Wat gaan we doen?

In deze jaargroep ga je ervaren hoe ontspanning bijdraagt aan integratie van dat wat je op mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch en spiritueel gebied al weet. 

Iedere vrouw die er naar verlangt om dat wat onbewust haar leven stuurt, bewust te maken is welkom. Omdat dit een verdiepingsgroep betreft is het van belang dat je al ervaring heb opgedaan met bewustzijnswerk. Dit kan doordat je trainingen of workshops op dit gebied hebt gevolgd. Deel hebt genomen aan de Training Vrouw-zijn, met hart en ziel of individuele sessies hebt gevolgd bij mij of een andere therapeut of coach waarbij de focus lag op het vergroten van je zelfbewustzijn.  

Wanneer je overweegt om deel te nemen, klik dan hier om een gratis kennismakingsgesprek te plannen. In dit gesprek kijken we samen of deze verdiepingsgroep van maximaal 10 vrouwen een passende plek is voor jou.

Door vooraf deze gesprekken te voeren, kan ik zorgdragen voor  een afgestemde en ondersteunende omgeving. Een groep waarin jij de veiligheid kan ervaren om dat wat al in jou is te integreren en verdiepen.   

Trainingsdagen en thema's

Elke vijf tot zes weken is er een trainingsdag in mijn 50m² grote Yurt, aan de rand van het bos in de tuin van mijn praktijk in Heesselt (tussen Utrecht en Den Bosch).

We richten ons elke bijeenkomst op een specifiek thema. De zeven grote levensthema’s vormen hiervoor de basis:

 • Ervaring van veiligheid in het lichaam, jouw thuis als mens
 • Mogen voelen wat je voelt, verlangen en creativiteit
 • Autonomie, gaan staan voor dat wat jij wilt
 • Liefde geven en ontvangen, beminnen, gelijkmoedigheid.
 • Jezelf uitspreken, de waarheid spreken
 • Helderheid en intuïtie
 • Begrip, weten en verwezenlijking


Elke trainingsdag werken we in de groep één of meerdere persoonlijke vraagstukken die je vooraf aan de trainingsdag kunt inbrengen. Ik kan je geen garantie geven dat jouw vraagstuk uitgewerkt wordt in de groep. Wel kan ik je beloven dat de dag afgestemd is op dat wat er in de groep leeft. 

Lichaams- en energiewerk, een krachtige combinatie

De unieke combinatie van lichaams- en energiewerk draagt bij aan de verbinding tussen de verschillende lagen en thema’s. Verbinding tussen deze lagen zorgt ervoor dat je weer op een diepere laag contact maakt met dat allang weet. Hierdoor weet je weer ten diepste wie je bent, kan je op jezelf  vertrouwen, de regie terug pakken en leiderschap nemen over jouw eigen leven.  

Tijdens de trainingsdagen maak ik gebruik van diverse werkvormen, met ieder een eigen unieke kwaliteit en toegevoegde waarde. Werkvormen en technieken die gebruikt worden zijn: Lichaamswerk, Bio-energetica, Innerlijk Kindwerk, Mindfulness, diverse vormen van Meditatie, Ademtechnieken, Visualisaties, Affirmaties, Energiewerk, waar passend Systemisch Werk en diverse vormen om te (leren) delen wat er in jou is. 

Helderheid op alle lagen

De mentale laag van de mens omvat alle aspecten van onze gedachten, overtuigingen, intellectuele capaciteiten en cognitie. Het is de laag die ons in staat stelt om te denken, te analyseren, te plannen en te reflecteren.

De fysieke laag van de mens omvat alle aspecten van ons lichaam en onze lichamelijke gezondheid. Dit is de meest tastbare en zichtbare laag van ons menszijn, die ons in staat stelt om te bewegen, te voelen en te functioneren in de wereld

De emotionele laag van de mens omvat alle aspecten van onze gevoelens en emoties. Deze laag speelt een cruciale rol in hoe we onszelf en de wereld om ons heen ervaren. Emoties zijn krachten die ons gedrag, onze gedachten en onze fysieke toestand beïnvloeden.

De spirituele laag van de mens omvat de diepere, meer subtiele aspecten van ons wezen die betrekking hebben op onze verbinding met het hogere zelf, het universum en het bestaan als geheel. Deze laag is vaak minder tastbaar dan de andere lagen, maar speelt een cruciale rol in ons gevoel van doel, zingeving en innerlijke vrede.

De energetische laag van de mens omvat de subtiele energieën die door en om ons heen stromen. Deze laag speelt een cruciale rol in ons algehele welzijn en vormt de verbinding tussen onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen. Hoewel deze energieën vaak onzichtbaar zijn, kunnen ze een diepgaande invloed hebben op hoe we ons voelen en functioneren.

Wanneer de verschillende lagen samenvallen

In mijn praktijk voor lichaamsgerichte (psycho) therapie ontmoet ik regelmatig mensen die al veel innerlijk werk hebben gedaan. De oplossing voor hun hulpvraag zit vaak niet in nog meer zoeken en graven, maar in dat wat er al is. De uitdaging die ze hebben aan te gaan is om dat wat er al is te gaan zien en samen te laten vallen, te integreren

Integratie: Zodat je kan stoppen met zoeken

Wanneer lagen samenkomen, stap je als vanzelf uit de overleef stand en komt er ruimte om het leven te ervaren. Je levenslust keert terug en je ervaart een natuurlijke helderheid, speelsheid en wordt weer nieuwsgierig. Je merkt dat je het leven wilt gaan beleven!

Samengevat

Je gaat:

 • Dat wat je al weet inzichtelijk maken
 • Dit integreren en verdiepen door de woorden die je zegt, de taal van je lichaam en de beweging van jouw energie met elkaar verbinden 
 • Beweging brengen in dat wat vast zit
 • Dat wat in beweging komt richting geven
 • Je gaat jouw waarheid stapje voor stapje meer vormgeven
 • Kortom: Je gaat een nieuwe film maken -> Van overleven naar het leven beleven.


Het gehele jaar staat de ervaring in jouw lichaam centraal. Je gaat je verdiepen in haar taal.  Waardoor dat wat je al weet, voelbaar wordt. Hierdoor kun je naast dat wat je weet, steeds meer kan gaan vertrouwen op dat wat je voelt. De verschillende lagen integreren waardoor jij meer helderheid, heelheid en richting ervaart. 

Ook verdiep je je in de beweging van jouw energie. Zowel fysiek als in de ruimte om je heen. Je wordt je hierdoor ook steeds bewuster van deze subtielere informatie die je de hele dag door via je lichaam ontvangt.

een training voor iedereen die het leven wil gaan vieren!

Diverse werkvormen

Je gaat voor jou bekende als nieuwe werkvormen ervaren. Ieder een eigen unieke kwaliteit en toegevoegde waarde. Allen worden ze ingezet om dat wat er al is, te integreren en te verdiepen. 

Werkvormen en technieken die ik gebruik komen uit het  Lichaams-, Adem-, Energie-,  Trauma- en Systemisch- en Innerlijk Kind werk.

Ik zal regelmatig gebruik maken van diverse vormen van meditatie, omdat je in mijn optiek met meditatie het vermogen ontwikkelt om oplettend te zijn. Niet alert, maar oplettend. Je leert gadeslaan wat er is zonder direct in actie te komen. Hierdoor ontstaat er ruimte om werkelijk aanwezig te zijn in het leven. Het leven te beleven, te ervaren, vrij van de impuls om het te willen controleren of veranderen. 

Waarom meedoen?

 • Zodat je kan zijn wie je bent
  In deze groep is er ruimte om uit te rusten. Je mag stoppen met hard werken, zodat er ruimte komt om jezelf te zien zoals je bent en daarvan te gaan houden. 
 • Vrouwelijke ondersteuning en verbondenheid ervaren
  Integreren is een helend proces. In deze groep met gelijkgestemde vrouwen kun je gaan ervaren hoe het is om in jouw proces  gezien, gesteund en ontvangen te worden door andere vrouwen. 
 • Bekrachtiging  
  Zonder dat we er bij stil staan, delen vrouwen vaak diepe banden met elkaar. We herkennen elkaars unieke ervaringen en uitdagingen. Elkaar hierin ontmoeten en ondersteunen. Jezelf terugzien in de ogen van een andere vrouw. Ervaringen die bijdragen  aan jouw gevoel van verbondenheid. Hierdoor kun  je meer landen in jouw vrouw-zijn, wat je zelfvertrouwen bekrachtigd.
 • Persoonlijke Groei
  is het zien van dat wat er al is. In deze verdiepingsgroep is ruimte om uit de illusie te kunnen stappen dat je nog van alles moet doen om goed genoeg te zijn. 
 • Deskundige en liefdevolle begeleiding
  Het is mijn missie om vrouwen een bedding te bieden, waarin het mogelijk wordt om hun diepste verlangens tot leven te laten komen. Een plek waar ze zich zo veilig en vrij kunnen voelen, dat hun liefde en energie weer vrij kan gaan stromen. Mijn ervaring als lichaamsgericht werkend  (trauma) therapeut, energetisch healer en opsteller gebruik ik dan ook met liefde zodat jij ook levenspad kan gaan vieren!
 • Bonus 
  Het bekrachtigen en ondersteunen van elkaar binnen een vrouwen groep creëert een krachtige, helende en transformatieve omgeving. Deze dynamiek biedt niet alleen op individueel niveau voordelen, zoals verhoogd zelfvertrouwen en emotioneel welzijn, maar versterkt ook de collectieve kracht van vrouwen om positieve veranderingen teweeg te brengen in hun eigen leven en in de maatschappij.

Praktische informatie

trainingslocatie op eigen terrein

Acht zaterdagen in 2025
25 januari
8 maart
19 april
31 mei
5 juli
30 augustus
11 oktober
22 november

Locatie
Yurt en Bos in de tuin van mijn praktijk in Heesselt (tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch)

Tijden
10.00 – 17.00 uur

Lunch
Voor thee, water, fruit en wat lekkers zorg ik. Je lunch graag zelf meenemen.

Investering in jezelf
€ 997,- voor acht trainingsdagen op een prachtige plek midden in de natuur.

Betaling in termijn is in overleg mogelijk. De training is inclusief BTW voor particulieren. Voor ondernemers en bedrijven is het genoemde bedrag exclusief BTW.

Wat je krijgt voor dit bedrag

 • Een kennismakingsgesprek op locatie of online van een half uur, waarin we samen kijken of deelname aan deze groep passend is voor jou
 • Iedere 6 weken een groepsbijeenkomst
 • In totaal acht bijeenkomsten van in totaal 56 uur op locatie in Heesselt.
 • Een veilige bedding met steun en spiegels van een besloten groep vrouwen
 • Commitment aan jezelf en elkaar.
 • Je ervaart hoe het is om langere tijd onderdeel te zijn van een groep.
 • Professionele, zorgvuldige en liefdevolle begeleiding van Sandipa
 • Bonus: Geleide meditaties ter ondersteuning van integratie van de verschillende lagen in jou


Extra aandacht voor jouw individuele proces is mogelijk door tussen de trainingsdagen door individuele sessies te boeken. Hiervoor betaal je mijn reguliere sessie tarief. Tijdens deze sessie kunnen we extra aandacht besteden aan jouw persoonlijke proces van integratie en verdieping.

Dit wil ik beleven!

Ben jij klaar om dat wat je al weet, te verhelderen en samen te laten komen? Zodat je het leven kan gaan beleven in plaats van te overleven? 

Op dit moment is jouw plek nog vrij. Je bent van harte welkom!

Aanmelden kan door te klikken op onderstaande button. 

Ga jij het doen? Sta jij jezelf toe om te stoppen met zoeken, zodat je kan gaan zien wat er al is?

In deze groep ga je de kracht van ontspanning ontdekken. Van alleen maar doen, naar zijn wie je in wezen bent. Dit gaan we doen door integratie van dat wat je al weet en verdieping aan te brengen waar dat helpend is.

Integratie en verdiepen betekent groeien we naar een hoger bewustzijnsniveau en een dieper gevoel van welzijn, door de verschillende lagen in jou samen te laten komen: mentaal, fysiek emotioneel, energetisch en spiritueel.

Jezelf terug zien in de ogen van de andere vrouwen is hierbij een groot cadeau. Zien dat je niet alleen bent, dat je gesteund en aangemoedigd wordt om te zijn wie je werkelijk bent.

Ik kijk ernaar uit om ook jou in deze verdiepingsgroep te mogen ontmoeten!

👇JA, DIT IS WAT IK WIL!👇