Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over mij en mijn liefde voor het leven

Sandipa, dat ben ik en dit is de plek van waaruit ik mijn kennis, ervaring en liefde voor het leven deel met mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun ontwikkeling, bewustzijn willen vergroten en met het leven mee willen groeien.

Mijn naam is Sandipa van Bruggen-Hoegen. Inmiddels heb ik ruim 47 jaar levenservaring, geniet van wat de dag mij brengt en kijk ik met dankbaarheid terug op elke fase van mijn leven. In het moment laat ik mij verwonderen door wat zich aandient en laat ik mij steeds meer leiden door mijn intuïtie. Ik ben een echte doorzetter, sta voor de weg die ik kies. Na een burnout, ruim 13 jaar geleden, is er veel in mijn leven veranderd. Ik rondde de HBO opleiding Bedrijfskundig management, met specialisatie Psychologie en Coaching af. Ruilde mijn baan als leidinggevende in en werd zelfstandig ondernemer. Ik volgde mijn verlangen om bij te dragen aan ‘een betere wereld’ en richtte in 2012 www.roodmetzwartestippen.nl op, een online bedrijf waar consumenten lieveheersbeestjes kopen om bladluizen mee te bestrijden. Deze jaren heb ik ervaren als een prachtige reis, waarin ik nieuwe levensgebieden verkende. Ik deed ervaring op als ondernemer, maakte op een voor mij nieuwe manier contact met zowel de natuur als met mensen en ik leerde over mijn verlangens, mijn valkuilen en mijn kwaliteiten.

Mijn kennismaking met Primal Rebirth Therapie

Mijn nieuwe ervaringen maakte mij nieuwsgierig. Ik voelde aan alles dat het leven, naast de levenslessen die ik tot nu tot had opgedaan, nog veel meer in zich had wat ik wilde ontdekken. Ik ging op onderzoek en ontdekte dat ik zelf de weg was. Al snel vond ik mijn weg in Primal Rebirthing Therapie (PRT), een vorm van (psycho)therapie die zich richt op het lichaam en gebruik maakt van onder andere Innerlijk Kind- en Ademwerk. Ik vond het letterlijk een verademing dat ik in deze vorm van therapie niet steeds op zoek hoefde naar de juiste woorden om mezelf uit te leggen of mezelf nieuwe gedragingen moest aanleren, die mijn leven makkelijker zouden maken. Anders dan ik gewend was, was in deze therapievorm de taal van mijn lichaam aan het woord en hoefde mijn hoofd het even niet te weten.

Ik ging op ontdekkingsreis in mijzelf en liet mij verwonderen door het verhaal van mijn lichaam en leerde de waarde van deze signalen en haar taal kennen. Ik leerde inzien welke overtuigingen ik over het leven onbewust met mij mee droeg en welke strategieën ik mezelf had aangeleerd om mijn leven zo prettig mogelijk vorm te geven. Hoe ze mij geholpen hebben om in mijn leven te komen tot waar ik nu ben en ik leerde inzien dat ze in mijn huidige leven meestal niet meer nodig of helpend zijn. Ik leerde mezelf weer zien, begon mijn levenskracht weer te voelen en leerde vertrouwen op mijn eigen wijsheid.

Mijn ervaring

De afgelopen zeven jaar heb ik mij in deze therapievorm verdiept. Ik volgde de vierjarige opleiding tot Primal Rebirth Therapeut bij het Aumm instituut en leerde werken met het lichaam als bron van wijsheid, het Innerlijk Kind, de bevrijdende kracht van onze Adem, Bio-energetica, Visualisatie en (Actieve) Meditatie.

Om mijn kennis en ervaring in dit prachtige werk verder te verdiepen en uit te bouwen, heb ik de twee jarige opleiding tot Primal Somatic Traumahealing gevolgd en afgerond. Een opleiding waarin op een liefdevolle manier de nieuwste inzichten met betrekking tot het lichaamsgericht werken met trauma en stress een belangrijke plek innemen. Ik heb genoten van elk opleidingsblok, het vult mijn hart met liefde voor ons mens-zijn. De pracht en (veer)kracht van ons lichaam, de wijsheid ervan die ons elke keer weer terugleidt naar het leven. Het is eigenlijk zo logisch, het is via ons lichaam dat de mogelijkheid ontstaat om het leven te ervaren; te voelen, jezelf te uiten, verdriet, plezier, boosheid en liefde te ervaren. Ons brein probeert ons te behoeden voor negatieve ervaringen en zet daarbij strategieën in die succesvol gebleken zijn. Het probeert ons veilig te houden en geeft de hele dag door signalen af, vaak zonder dat we ons daar bewust van zijn. Wanneer we ons lichaam, en daar is ook ons brein onderdeel van, gaan zien als een samenwerkend geheel, ontstaat de mogelijkheid om de eenheid in onszelf terug te vinden en onszelf werkelijk te gaan zien. 

In het subtiele Traumawerk heeft de werking van ons autonome zenuwstelsel een centrale plek. Om mij hier nog verder in te bekwamen heb ik een vier daagse workshop gevolgd bij Deb Dana. Deze Amerikaanse is de belangrijkste vertaler van de Polyvagaal theorie van Dr. Stephen Porges naar de therapeutische praktijk. In alle sessies die ik geef vormt een autonome ervaring van veiligheid de basis. Om op een dieper niveau vastgezette ervaringen te kunnen ontladen en daardoor te helen, werk ik met gesprekstechnieken uit NARM en breng ik mijn opgedane kennis en ervaring uit de diverse trainingen, gegeven door Michael Mokrus, in de praktijk.

Vanuit eigen ervaring weet ik dat het mogelijk is om trauma op diepere lagen te helen. Zelf heb ik ervaren dat wanneer ik in contact kan blijven met de verhalen die mijn lichaam zo zorgvuldig voor mij bewaard heeft, ik niks anders hoef dan mijn eigen (onafgemaakte) beweging te volgen. Door hiermee te werken en te leren vertrouwen op de wijsheid van mijn lichaam is mijn vertrouwen in mijn eigen wijsheid dieper in mij verankert en heb ik kunnen ervaren dat alles inderdaad al in mij is. Dat ik er niet voor hoef te werken, ik mag vertrouwen en genieten van mijn mens-zijn. Trauma is niet het verhaal, maar de impact van een ervaring op je zenuwstelsel. 

Om mijn bewustzijn op, kennis van en ervaring met het energieveld in en om ons lichaam heen te vergroten ben ik in 2020 gestart met het basisjaar Intuïtief traject. Geboeid door deze materie, volgde ik twee en half jaar lang diverse opleidingen bij dit instituut. Inmiddels heb ik de opleiding tot Healer afgerond met een diploma.

Ik ervaar het werken en ervaren vanuit energetisch perspectief als een waardevolle aanvulling op mijn lichaamsgeoriënteerde werkwijze vanuit de Primal Rebirth Therapie en Primal Somatic Traumahealing. Het heeft mijn kennis over ons menszijn en alles wat ons beweegt en blokkeert verrijkt en mijn bron van mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij de vraagstukken in hun leven, verder uitgebreid.

Mijn liefde

Liefde is voor mij de basis van alles, zo ook in mijn werk. In contact met mijn liefde ervaar ik dat alles precies is zoals het moet zijn. Jaren lang is dat anders geweest; ik vocht mezelf door het leven heen, maakte mezelf groter en minstens zo vaak kleiner en zelfs onzichtbaar, ik paste me aan aan mijn omgeving en vergat daarbij mezelf en dat allemaal uit angst. Deze angst werd gedreven door een diepe overtuiging die ik onbewust met mij meedroeg: Ik mag er niet zijn. Het was een mindblowing inzicht voor me dat dat de reden was waarom ik altijd aan het werk was. Zowel in het werk wat ik deed, bij vrienden en familie, op feestjes en zelfs in gesprek met een onbekende in de supermarkt, deed ik altijd mijn best om de ander te laten zien dat ik het waard was om er te mogen zijn.

Door inzicht te verkrijgen op deze negatieve overtuiging en contact te maken met de gevoelens die daarbij hoorde, kwam er ruimte in mij om mezelf te gaan zien, horen en voelen en daarmee kwam de rust terug en groeide het vertrouwen in mij dat ook ik welkom ben op deze aarde. Ik stopte met de gewoonte om mezelf te bewijzen, te vechten of uit bescherming alvast te verdwijnen en ik ontwikkelde vertrouwen dat ik gewoon mag zijn wie ik ben. Daardoor kon mijn energie zich weer door mij heen gaan bewegen, waar het leven weer door mij heen te stromen. Van overleven begon ik te leven: ik voelde me herboren!

Herboren worden in jouw wezenlijke zijn; dat is waar Primal Rebirth Therapie voor mij over gaat. Het is een therapie vorm waarin ons menszijn als geheel centraal staat en niet ‘jouw probleem’, want je bent zoveel meer dan dat. Jouw hulpvraag geeft inzicht in wat zich in jou afspeelt en is daarmee een belangrijk uitgangspunt voor de sessies, het is de rode draad van waaruit we werken, maar jouw mens-zijn staat in de sessie centraal. Wat maakt dat je denkt zoals je denkt, voelt wat je voelt en doet wat je doet? In mijn beleving vormen beperkende overtuigingen hierin de basis en zijn daarmee een bron van gevoelens van onvrede en leed.

In de sessies die ik geef, combineer ik de werkvormen uit de PRT met de werkvormen uit Somatic Trauma Healing en breng ik mijn ervaringen uit het energetisch Healing en systemisch werk in. Ik werk vanuit mijn hart en gebruik de kennis en ervaring die ik in de diverse opleidingen heb opgedaan om structuur aan te brengen en draag daarmee zorg voor heldere en veilige kaders waarbinnen jij je kan ontwikkelen.

Door te werken met de wijsheid van jouw lichaam en die te verbinden met jouw woorden, ontstaat de mogelijkheid om jezelf werkelijk te zien, te horen en te voelen, waardoor je weer in contact kunt komen met jouw innerlijke wijsheid en daarmee vertrouwen ontwikkelen in de voorzienigheid van het leven. Vanuit dat vertrouwen geef ik mijn leven en ook mijn sessies vorm.

Vragen die er in jou leven zijn, onmogelijkheden of weerstand die je ervaart, gevoelens of gedrag dat je niet kan duiden, oncomfortabel is of waar je je voor schaamt, het zijn waardevolle boodschappers die gehoord, gezien en gevoeld willen worden ipv genegeerd of gerelativeerd. Ze hebben je wat te vertellen en bieden je de mogelijkheid om met jouw leven mee te groeien.

Met alles wat er in jou is, ben je van harte welkom bij mij in mijn praktijk aan de Donkerstraat 17 in Heesselt.

Liefs,
Sandipa