Innerlijk Kindwerk

Het kind dat je ooit geweest bent, het is nog steeds in jou en kan niet wachten om weer mee te mogen doen in jouw leven!

In de Primal Rebirth Therapie werken we veel met het innerlijk kind. De benaming ‘Innerlijk Kind’ wordt gebruikt als metafoor voor de ervaringen die je als kind hebt opgedaan en die je nog steeds met je meedraagt. Door contact te maken met je innerlijk kind, ontstaat de mogelijkheid om te gaan onderzoeken welke overtuigingen je over het leven hebt opgedaan.

Het gekwetste kind

Het gekwetste kind in jou, draagt herinneringen met zich mee die ervoor gezorgd hebben dat het kind zijn of haar natuurlijke zijn heeft verlaten. Het kind heeft beschermlagen om zich heen gebouwd met als doel zijn of haar essentie te beschermen. Ieder mens draagt een gekwetst kind in zich, echter niet iedereen is zich daarvan bewust. Een innerlijk kind dialoog is een helpende methode om inzicht te krijgen in de beschermlagen om jou heen. De beperkende overtuigingen die je in je kindertijd hebt opgedaan, hebben ervoor gezorgd dat je overlevingsstrategieën hebt ontwikkeld om je te beschermen tegen allerlei soorten gevaar. Door je bewustzijn hierop te vergroten, ontstaat het besef dat dit gekwetste kind nog steeds actief is in jou. Met dit bewustzijn ontstaat ook de mogelijkheid om met de ondersteunde kracht en compassie van de volwassene die je nu bent, het gekwetste kind in jou, met zijn of haar pijn en verdriet te ontvangen en het te geven wat er toen niet was. Door deze nieuwe ervaring ontstaat de mogelijkheid om met andere ogen naar jezelf, de ander en de wereld te leren kijken.

Het natuurlijke kind

Het natuurlijke kind is een metafoor voor wie je in wezen bent, je oorspronkelijke zelf met al je potenties waarmee je op aarde kwam. Door middel van geleide meditaties en visualisaties zul je weer contact leren maken met je natuurlijk kind en je gaan herinneren wie je werkelijk bent.

Het innerlijke kind

Je gekwetste en natuurlijke kind samen vormen je innerlijke kind. Door samen met je innerlijke kind op onderzoek te gaan naar wat er werkelijk in jou is, ontstaat er inzicht in de beperkende overtuigingen die jij meedraagt over jezelf en over het leven en krijg je inzicht in de overlevingsstrategieën die je ontwikkeld hebt in je kindertijd. Door je bewustzijn hierop te vergroten, ontstaat de mogelijkheid om verbanden te gaan zien tussen je beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën en je huidige gevoel waar je steeds weer interecht komt. Hierbij kun je denk aan vermoeidheid, het gevoel dat je geen grip hebt op het leven of het gevoel dat je niet het leven leeft wat je graag zou willen leven, burnout situatie, stress, verdriet, onvrede over relaties of vriendschappen, vele situaties zijn hierbij denkbaar.

Ieder mens is anders en ieder mens is prachtig! Wanneer je gaat ontdekken dat al je gedragingen ontstaan zijn met als doel om het leven te overleven en je daar met liefde en compassie naar leert kijken dan gaat er een wonderlijke nieuwe wereld voor je open.

Het kind dat je ooit geweest bent, het is nog steeds in jou en kan niet wachten om weer mee te mogen doen in jouw leven!