Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informatie voor verwijzers

Welkom en fijn dat u de tijd neemt om zich te verdiepen in mijn werkwijze. Mocht u twijfelen of de therapievorm die ik aanbied passend is voor uw patiënt voelt u zich dan vrij om mij te bellen op 06 58 98 66 18 of een mail te sturen naar info@sandipa.nl.

Lichaamsgeoriënteerde therapie kan als een op zich zelf staande therapie of in aanvulling op een andere therapie worden ingezet, afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Ik ben vrijgevestigd therapeut en werk regelmatig samen met reguliere hulpverleners. Voordeel hiervan is de expliciete tijd en aandacht en de nauwkeurige afstemming op de behoeften van de cliënt.  

Momenteel heb ik geen wachtlijst. 

Veel cliënten kiezen bewust voor de lichaamsgeoriënteerde benadering. Door de eigen motivatie en doordat ze zelf achter de behandeling staan, heeft de therapie grote kans van slagen. Dit wordt onderschreven door tal van wetenschappelijk onderzoek.

Mijn werkveld is divers. U kunt hierbij denken aan:

 • Depressieve klachten
 • Angsten en agressiebeheer
 • Spanningsklachten
 • Teleurstelling over huwelijk, gezin, werk
 • Gebrek aan eigenwaarde
 • Verlangen naar persoonlijke vervulling; zingeving
 • Conflicten, zowel privé als in collegiale werkverhoudingen
 • Lichamelijke (psychosomatische) klachten; spierspanningsklachten
 • Klachten over moeheid, energieverlies, verlies van zingeving

Ook werk ik met psychiatrische ziektebeelden, dit alleen in samenwerking en afstemming met de reguliere behandelaar., 

Wat houdt lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie in?

Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie is een vorm van psychodynamische psychotherapie die op het lichaam georiënteerd is. De therapeutische relatie tussen de cliënt en mij als therapeut speelt hierbij een belangrijke rol. Het is een holistische benadering die therapeutische interventies met betrekking tot het lichaam, interpersoonlijke relaties en cognitieve processen integreert.

Hierbij ga ik uit van een duidelijke theorie over het functioneren van lichaam en geest. Waarbij het uitgangspunt is dat het lichaam de gehele persoon reflecteert en dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en geest.

De bewustwording van lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan dragen bij tot de versterking van het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel en autonomie. Lichaamsgeoriënteerde therapie zorgt dat de cliënt met nieuwe mogelijkheden en inzichten verder kan gaan. Ik ondersteun mijn cliënten om eigenschappen en verborgen kwaliteiten naar voren te brengen, zodat zij gericht kunnen worden uitgenodigd om oude patronen los te laten.

Ik werk lichaams georiënteerd vanuit de Reichiaanse visie op psychotherapie. Deze methode is in het licht van nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten in het veld van (ontwikkelings-) psychologie, neurofysiologie en biologie in de loop der jaren verder ontwikkeld, en terug te vinden in verschillende therapievormen die ik toepas.

Naast de typologie van de karakterstructuren omvat mijn werkwijze o.a. innovaties uit attachment theorie, infant research, neurobiologie en systeemtheorie.

Werkwijze

Centraal in het therapieproces staat emotie-regulering en de bewustwording van lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan. Het doel is het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel, de zelfregulering en de autonomie te versterken. Ik ondersteun mijn cliënten om een gezonde dagelijkse balans te creëren. In het therapeutisch proces wordt de cliënt uitgenodigd om eigenschappen en verborgen kwaliteiten naar voren te brengen, zodat de cliënt oude (gedrags-)patronen kan loslaten. De cliënt verwerft nieuwe mogelijkheden en inzichten om op een gezonde manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hierbij richt ik mij op zowel de psychische en emotionele ontwikkeling van de cliënt als ook op de geblokkeerde emoties en energiehuishouding in het lichaam. Door gebruik te maken van de levens- en familiegeschiedenis van de cliënt komen er gevoelens, beelden en herinneringen uit de jeugd naar boven, die vaak onbewust het leven beïnvloeden of bepalen. Beperkende patronen of problemen worden gerelateerd aan de context van het verleden. De therapie kan zowel preventief als helend worden ingezet.

Therapeutische technieken

De technieken die ik inzet hebben als doel de cliënt gezonder en meer in balans te leren leven, waarbij de hulpvraag van de client ten alle tijden centraal staat. Om dit te bereiken, leert de cliënt in de therapie adequaat omgaan met zijn gevoelens en emoties, gedachten, overtuigingen en gedrag in het alledaagse leven.

In de verschillende methoden van lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie gebruik ik naast het gesprek en de therapeutische relatie o.a. Primal-technieken en de subtielere technieken uit de Primal Somatic Traumahealing, Polyvagaal Theorie, Felt Sense, Innerlijk Kindwerk, ervaringsgerichte fysieke en interactieve oefeningen, Gestalt en Transactionele Analyse, diverse vormen van Ademtherapie en Rebirthing, Lichaamswerk, Mindfulness, Meditatie en Geleide Fantasie.

Doelgroep

Lichaamsgeoriënteerde therapie kan effectieve hulp bieden bij klachten op fysiek, mentaal en emotioneel gebied. Hierbij richt ik mij op jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met:

 • lichamelijke klachten, spanningen of chronische vermoeidheid
 • angstige of depressieve klachten, psychosomatische of somatoforme problematiek
 • existentiële vraagstukken
 • ingrijpende ervaringen die niet of onvoldoende zijn verwerkt, posttraumatische klachten
 • voortdurend vastlopen en structurele problemen thuis, in de omgeving of op het werk
 • vastgelopen zijn binnen andere hulpverleningstrajecten en het gevoel hebben dat praten niet verder helpt

Over mij

Ik ben een gepassioneerd lichaamsgericht werkend therapeut met liefde voor het leven. Ik geniet van de verbindende en helende kracht die vrijkomt wanneer ik werk met het verhaal van het lichaam en deze wijsheid in verbinding breng met de kracht van woorden als uiting van onze gedachten. Met wetenschappelijke onderbouwing als basis ben ik ook in de psychosociale zorg een verbindende schakel. Dit doe ik door de complementaire kwaliteiten van mijn werk als Primal Rebirth en Primal Somatic traumahealing therapeut te verbinden met de kennis en kwaliteiten binnen de reguliere zorg.

Wanneer u meer informatie wenst of geïnteresseerd bent in een samenwerking waarbij de meest passende zorg voor uw patiënt of cliënt voorop staat, voelt u zich dan vrij om contact met mij op te nemen.

Contactgegevens

Praktijk Sandipa

Donkerstraat 17
4063 CW Heesselt (Gemeente West Betuwe)
06 58 98 66 18  
info@sandipa.nl

KvK-nummer: 54302862
SBLP registratie: 24057620
RBCZ licentie: 220299R