Zoek
Sluit dit zoekvak.

Primal Rebirth Therapie

Primal Rebirth Therapie is een op het lichaam geörienteerde vorm van (psycho)therapie die je in de gelegenheid stelt om weer opnieuw in contact te komen met je ware essentie.

Primal gaat voor mij persoonlijk over het begin van alles. Je eerste ervaringen hier op aarde, waar je je nog compleet en heel voelde. De fase waarin je je eerste ervaringen in het leven opdeed en de daarbij behorende gevoelens. Dit is een belangrijke periode in je leven waarin zich veelal de wortels bevinden van vragen waar je in je huidige leven tegenaan loopt.

Door de ervaringen die we met name in de eerste zes jaar van ons leven op doen, nemen we besluiten over het leven. Als reactie daarop ontwikkel je strategieën waarmee je jezelf probeert te beschermen tegen pijnlijke situaties waarin je als kind hulpeloos en machteloos bent. Deze veelal negatieve overtuigingen en de daarbij behorende strategieën zijn vaak de oorzaak van een gevoel van gemis of incompleet zijn, het gevoel dat je het leven niet ten volle leeft en altijd op de rem trapt of maar niet kunt ontdekken wat je wilt in het leven.

Met behulp van de technieken uit de Primal Rebirth Therapie kun je onderzoeken welke besluiten over het leven jij al op jonge leeftijd hebt genomen. Welke overtuigingen je met je meedraagt en welke strategieën jij hebt ontwikkeld om jezelf te beschermen. Wanneer je dat onderzoek aangaat, zul je ontdekken dat veel van de strategieën die je nu, in je volwassen leven inzet, gericht zijn op je overleven als kind. Door je bewustzijn op je overtuigingen en daarbij behorende overlevingsstrategieën te vergroten ontstaat er een keuzemogelijkheid, waarbij je de overweging kunt maken of de strategie die je nu toepast als volwassene echt nodig is, of vraagt de huidige situatie wellicht om iets anders?

Doordat je je bewust wordt van de keuze mogelijkheid die er altijd is in je dagelijks handelen, zul je ervaren hoe het voelt om het leiderschap over je eigen leven weer toe te eigenen. Dit is een waardevolle stap die je weer in contact brengt met jouw levenskracht.

Gedurende de therapie sessies zul je vanuit je volwassen plek nu, contact maken met jouw Innerlijk Kind, wat als metafoor wordt gebruikt voor het kind dat je ooit geweest bent. Werken met je Innerlijk kind, en het contact hiermee herstellen, geeft inzicht in de beschermlagen die je om je heen hebt gebouwd en biedt je de mogelijkheid om contact te maken met de overtuigingen over jezelf die je gedurende de eerste fase van je leven hebt opgedaan.

Lichaams- en ademwerk ondersteunen dit proces. Door opnieuw contact te (leren) maken met je lichaam ontstaat er ruimte om je gevoelswereld te onderzoeken. Je leert de signalen van je lichaam kennen en kan zo gaan ontdekken wat jij werkelijk nodig hebt.

Je verliest je natuurlijke staat van zijn door je ideeën en overtuigingen over hoe je zou moeten zijn, hoe het leven eruit zou moeten zien. Je gevecht met dat wat er is en je dromen en verwachtingen over wat er zou moeten zijn, houden je weg van jezelf. Als het bewustzijn over jezelf groeit, zul je gaan herinneren wie je bent. Deze transformatie van je persoonlijkheid kan in spirituele zin worden opgevat als een proces van herboren worden (rebirth)

Door gebruik te maken van deze technieken uit de Primal Rebirth Therapie zul je gaan ontdekken en ervaren wie je werkelijk bent. Je wordt je bewust van je innerlijke wijsheid. Rebirth staat voor mij dan ook voor het opnieuw ontwaken in een bewustzijn van heelheid, waarin je kunt ervaren dat alles er al is en het goed is zoals het is.

Samengevat

Primal Rebirth therapie is een holistische therapievorm die het innerlijk kind centraal stelt en je de mogelijkheid biedt om vanuit je krachtbronnen situaties van vroeger opnieuw te beleven en doorleven, waardoor vastgezette energie, emoties en oude denk- en gedragspatronen kunnen worden losgelaten en er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het ondersteunt het proces dat je (opnieuw) in contact brengt met je essentie.

Om in contact te komen met herinneringen die gekoppeld zijn aan angst, verdriet en boosheid, maar ook aan vreugde en plezier, maak ik gebruik van diverse technieken. Lichaamswerk in combinatie met innerlijk kind werk, staan in mijn sessies centraal. Primal-technieken, Gestalt, Innerlijk Kind Werk, diverse vormen van Ademtherapie en Rebirthing, Lichaamswerk, Geleide Fantasie en Meditatie zijn technieken die ik hierbij zal gebruiken.

Bij deze vorm van therapie hoef je dus niet op zoek naar de juiste woorden om jezelf uit te leggen, maar creëren we samen de ruimte waarin het verhaal van je lichaam gehoord, gezien en gevoeld kan worden.

Voel je welkom om contact op te nemen voor een gratis kennismakingsgesprek.